dijous, 17 de novembre de 2016

Consells

El llibre d'Agri cultura del vell Marc Porci Cató, dit el Censor, és ple tot ell de consells i instruccions variadíssimes sobre el conreu i la vida al camp. M'ha sobtat llegir l'inici del cap. LXI:
Quid est agrum bene colere? Bene arare.
Quid secundum? Arare.
Quid tertium? Stercorare.
«Què és conrear bé el camp? Llaurar bé. Què és, en segon lloc? Llaurar. Què, en tercer lloc? Femar.»

Ho comento perquè Salvador Galmés, en la seva edició a la FBM afegeix una breu nota recollint un vell refrany que ve a dir el mateix que ja aconsellava Cató: «Llaura endins i posa fems —i deixa córrer el temps».