diumenge, 26 de març de 2017

Avenços en metodologia

Indefectiblement, els nous mètodes de didàctica comporten nous continguts. Ja no es pot ensenyar, prisco more, sempre el mateix. I per tant, l'avaluació, els objectius i un llarg etcètera han de ser revisats. Aquesta —diríem— és una de les conclusions més immediates a les que hom pot arribar veient dues recents aportacions sobre mètodes actius en l'ensenyament de les llengües clàssiques.

Per això aconsello veure i remenar, enmig de la generosíssima quantitat de materials disponibles, aquests dos treballs de referència obligada:

1. Ana Mª Ovando, Aprendiendo griego [presentació]  [web]
2. Ángel L. Gallego, Nunc est loquendum!  [presentació] [web]