dijous, 4 de gener de 2018

Un sentit especial

Farà més de deu anys que em va captar l'atenció... i sempre m'abelleix pensar-hi. Es tracta d'una breu presentació que fa Hèctor Ruiz al núm. 12 de la revista EUREKA: «La Ilíada és un referent universal de la cultura clàssica. Per a mi té, a més, un sentit especial perquè en ella hi trobo l'origen del meu nom».

És això: cadascú ha de cercar i descobrir, penso, «el sentit especial» que pugui tenir el món clàssic. Sense aquesta recerca personal cap altra disciplina d'estudi no té cap sentit, no té ni objecte ni raó de ser per a ningú. Qui no busca mai no troba, diuen. I, qui sap si el motiu que ha ajudat algú a veure les raons que il·luminen l'ànim (i l'ànima), un cop és compartit, no pot ajudar molts altres!

El món clàssic necessita ser estudiat, i també discutit: l'exposició de motius, per banals que semblin, és una porta d'entrada, no de rebuig —pensem-hi. Mentrestant, adjunto, com a petit present d'any nou, els dos articles de divulgació que podeu trobar en aquell número d'Eureka: l'un sobre les escriptures antigues, a càrrec del mateix Hèctor Ruiz, l'altre, sobre la Ilíada, escrit per Carme Puche.