divendres, 29 de juny de 2018

Redactem


Que una llengua, amb el seu ús actiu, s'aprèn i s'assimila de manera més completa queda fora de dubte. És lògic que la proliferació de cursos, grups de treball, i recursos variats que orienten l'activitat pedagògica de les llengües clàssiques en aquesta direcció hagi crescut notablement. Entre aquests voldria fer esment aquí del Projecte Redactem que impulsa des de fa tres cursos l'Institut Ferran Casablancas.

Es tracta d'exercitar-se en la composició i redacció: totes les matèries (absolutament totes!) fan, en el decurs de l'any, exercicis per a millorar la redacció i expressió escrita dels alumnes. Simone de Beauvoir deia, referint-se a la seva pròpia història, que «escriure és un ofici que s'aprèn escrivint».

Podeu donar, doncs, un cop d'ull al web Redactem, hi ha exercicis de Cultura clàssica i de Llatí (4t ESO)... però qualsevol podrà fer noves propostes enviant simplement un missatge de correu electrònic. Tothom hi està convidat.