dimarts, 3 d’abril de 2007

300 (i el poeta)

En ocasió de l’estrena de la pel·lícula de la Warner Bros, basada en el còmic de Frank Miller, m’ha semblat escaient dedicar un breu post al poema simonidi que esdevingué tan famós ja en vida del seu autor.

Gràcies a Navicula Bacchi hom pot accedir al text en grec unicode d’un bon nombre d’autors de la literatura. Aquesta facilitat m’ha dut a reproduir el text grec del fragment en honor dels soldats morts a les Termòpiles, el conegut núm. 531 Page:

τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων
εὐκλεὴς μὲν ἁ τύχα, καλὸς δ' ὁ πότμος,
βωμὸς δ' ὁ τάφος, πρὸ γόνων δὲ μνᾶστις, ὁ δ' οἶκτος ἔπαινος·
ἐντάφιον δὲ τοιοῦτον οὔτ' εὐρὼς
οὔθ' ὁ πανδαμάτωρ ἀμαυρώσει χρόνος.
ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὅδε σηκὸς οἰκέταν εὐδοξίαν
Ἑλλάδος εἵλετο· μαρτυρεῖ δὲ καὶ Λεωνίδας,
Σπάρτας βασιλεύς, ἀρετᾶς μέγαν λελοιπὼς
κόσμον ἀέναόν τε κλέος.

Així l’he traduït:

“Dels qui moriren a les Termòpiles ben gloriosa és la sort, el destí és bell, la tomba és un altar, és memòria dels avantpassats, el dol és lloança. Aital sepulcre no l’enfosquiran ni el rovell ni el temps que tot ho derrueix. Aquest clos d’homes valerosos ha guanyat com a propi l’honor de Grècia!
N’és testimoni Leònidas, rei d’Esparta, que va deixar un gran exemple de proesa i una glòria que brolla per sempre més.”

He modificat, però, el vers 3: en lloc del πρὸ γόων que ha fet fortuna en la vulgata des de finals del s. XVIII (conjectura d’Eichstädt i Ilgen) he restituït πρὸ γόνων dels manuscrits de Diodor Sícul i Arseni. Hi ha estudis recents que ho avalen: R. Palmisciano (QUCC n.s. 54, 1996, pp. 39-53), M. Napolitano (SemRom 3, 2000, pp. 205-215) i L. Inglese (Eikasmos 12, 2002, pp. 17-22). El nom del blog se’n ressentirà?

Una altra cosa: em sembla que val molt la pena consultar el gràfic de la batalla de les Termòpiles a cura del diari El País, un gràfic que trobo molt ben fet.

Pel que em diuen, cada dia que passa, la pel·lícula té més i més tràilers disponibles a Youtube.com. Duraran tant com la poesia?