divendres, 27 d’abril de 2007

Un epigrama de Tucídides?

Sovint em ve a la memòria un comentari del dr. Josep Alsina, que vaig tenir com a professor durant tres anys a la Universitat de Barcelona. Deia que Tucídides i Eurípides tenen la mateixa proporció que Heròdot i Sòfocles.

Precisament en els Epigrammata Graeca editats per Sir Denys Lionel Page he trobat un epigrama atribuït a Tucídides (segons d’altres és de Timòteu) i que reprodueixo amb un intent de traducció en dístics elegíacs:

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Μνᾶμα μὲν ῾Ελλὰς ἅπασ’ Εὐριπίδου, ὀστέα δ' ἴσχει
γῆ Μακεδών, ἥ γὰρ δέξατο τέρμα βίου.
πατρὶς δ' ῾Ελλάδος ῾Ελλάς, ᾿Αθῆναι. πλεῖστα δὲ Μούσαις
τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

Tomba d’Eurípides n’és tota Grècia mes les
seves despulles Macedònia les té, que acollí la fi de sa vida.
La seva pàtria és Atenes, Grècia de Grècia. Havent-los
fet fruir amb l'art ara obté la lloança de molts.