divendres, 28 de novembre de 2008

Anacreont: Ars poetica

El poeta de Teos sabia combinar vida i poesia. O, si hom volia, goig i poesia. Ho llegeixo a Bruno Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma-Bari 1983, ps. 125-126.

Quin haurà estat el sentit del simposi anacreòntic es comprèn a partir dels versos programàtics següents (fr. 33, 7-11 Gent. trad. Jordi Cornudella):
No hi tornem, au, va, deixem-ho!
Prou d'estrèpit i de cridòria:
no hem de beure "a l'escita",
sino fer glopades curtes
i entonar cançons alegres.
L'estudiós italià comenta al respecte: "Non gozzoviglia, non ebbrezza sfrenata di violenti beoni, ma radunanza lieta di amici capaci di godere in pienezza di vita senza oltrepassare i limiti di una civile urbanità di modi e di forme: una eticità conviviale aperta a una più viva socialità".