dissabte, 12 de novembre de 2011

Materials docents

Hi ha dues webs que posen a l'abast del gran públic els materials docents de les universitats catalanes:

· Open course ware de la UOC i
· el repositori de Materials docents en xarxa (MDX) que ve ressenyat al web del CESCA.

En qualsevol cas i sigui quina sigui la línia de treball de cadascú, crec que val la pena tenir-los ben en compte. Ho comento no només perquè alliberen tot el treball de preparació de cursos i eines d'aprenentatge i avaluació (a nivell metodològic poden ser, doncs, un bon model), sinó perquè indirectament són un indicador —possiblement sense haver-ho volgut— de les línies de treball i estudi més importants de la universitat d'aquests darrers anys ençà. Ara, cadascú se'n podrà aprofitar segons necessitats pròpies, és clar.