dimecres, 28 de març de 2012

Dotze autors i dotze obres cabdals de la literatura grega


Deixo a l'abast del lector interessat aquesta ressenya publicada a Studia Philologica Valentina (núm. 12 / nova sèrie 9, 2010) del llibre col·lectiu editat pels professors Pilar Hualde i Manuel Sanz, La literatura griega y su tradición (Madrid, Akal, 2008).

(El número de SPhV ha estat coordinat pels professors Jordi Redondo i Lluís Pomer: per l'índex veureu que compta amb aportacions força interessants. Faig avinent així mateix que el llibre es troba disponible en format de llibre electrònic.)