divendres, 29 de juny de 2012

La Grècia de Kavafis

La Grècia de Kavafis no és la Grècia de Pèricles, on florí el classicisme, la democràcia i el racionalisme, ni tampoc el país sotmès durant quatre llargues centúries a la fèrula otomana. El món de Kavafis és el món hereu d'Alexandre, un món ampli i divers, de races i creences molt diferents, però que compartia una mateixa herència —i sobretot una mateixa llengua, la llengua grega—, i, en menor grau, també Bizanci.
Eusebi Ayensa, D'una nova llum. Carles Riba i la literatura grega moderna, Lleida, Pagès editors, 2012, p. 69.