dimarts, 29 de gener de 2013

Acusen Sòcrates després de mort

Hi ha encara un altra acusació contra Sòcrates, la qual, però, no fou escrita sinó després de la seva mort (almenys després de l'any 393) pel sofista Polícrates. Aquesta acusació era més extensa que la del 399. Hom acusava Sòcrates de molts més crims. Hom li retreia d'haver estat el mestre d'Alcibíades i de Crítias,1 així com d'ésser culpable de furts i sacrilegis, mestre d'ociositat, etc., coses de les quals no parla l'acusació de 399. En canvi, molts punts de l'acusació de Polícrates devien ésser trets de les acusacions dels còmics —com per exemple l'acusació de furt, que es trobava, com és sabut, en Èupolis, i la d'ociositat, que es troba en Aristòfanes—.2

[1] Cf. la refutació en Xenof. Mem. I, 11, 12 i seg.
[2] Núvols, 316 i 334; Granotes, 1498.


[Joan Crexells, "Introducció", dins Plató, Defensa de Sòcrates &, Barcelona 1931, p. 5]