dimecres, 30 d’abril de 2014

Errades i errors

Naturalment les respostes poden tenir errades, equivocacions. Cosa ben diferent és cometre errors en els conceptes, confusions indegudes, associacions involuntàries. Deixo aquest breu passatge del cap. LVI del Tirant, on amb dificultats alguns alumnes han pogut esbrinar l'error, que Aquil·les no es va disfressar de dona a Troia sinó abans, a la cort de Licomedes, a l'illa d'Esciros:
“Doncs, senyor, ¿aserà veritat que jo haja rebut l’orde de cavalleria e que haja ésser tengut per lo més abatut cavaller de tots, que per temor de la mort vostra majestat no em lleixe fer armes? Puix só cavaller tinc a fer obres de cavaller, així com fan tots los altres bons cavallers: e si vostra altesa no vol que veja los perills de les armes, mane’m que estiga vestit com a dona entre les donzellas de la senyora Reina, així com féu aquell invencible cavaller Aquil·les entre les filles del rei Príam de Troia.”