dimarts, 13 de maig de 2014

Repetició

La repetició és un hàbit. La repetició ajuda a l'assoliment de rutines i mètodes i també a la memorització de conceptes i dades. Repetir no és dolent, però ho pot semblar. Fet i fet, cada persona és un món, un subjecte amb ritmes i capacitats propis. Cada individu és fill d'una història. Ho comento perquè en Avaluar per a aprendre (p. 31), la professora Neus Sanmartí reprodueix un pensament dels nens de l'escola Barbiana que, després de quaranta anys, no sabria dir si genera més adhesions o, potser contràriament, més malestar:
«Als alumnes de nivell sociocultural baix se’ls fa repetir curs, als de nivell mitjà se’ls repeteixen les classes (assisteixen a classes particulars de repàs o a activitats extraescolars), i per als de nivell alt tot és repetició (el que es treballa a l’escola ja ho han sentit o ho practiquen a casa).»