dissabte, 14 de juny del 2014

Imatges

No manquen llocs a la xarxa on es poden trobar bancs d'imatges sobre el món antic. Avui només faré uns breus comentaris sobre quatre webs.

  1. El professor L.C.E. Witcombe té en marxa, des de fa més de vint anys (des del 1995) un web sobre el tema: Art history resources. Val la pena esmentar-lo en primer lloc!
  2. A més de nombrosos museus, aquest blog de tumblr, Ancient Art, pot ser un referent d'interès.
  3. El mateix es pot dir del banc d'imatges de Chiron a Flickr. Un thesaurus d'inestimable valor, un exemple a seguir per a tothom que vulgui iniciar un treball col·laboratiu.
  4. Pervivencia clásica és també un blog col·laboratiu i les seves imatges sempre ofereixen un pont entre el món clàssic i qualsevol reclam o relació que en tingui pervivència. Un treball verament original, força útil.