dijous, 2 d’agost de 2007

La riquesa és al camp


Al meu sogre Esteban

M’ha fet pensar això mateix uns dies de lleure. I en arribar a casa trobo que en una de les seves γνῶμαι Focílides (s. VI a.C.) ja ho va dir (fr. 7 Diehl):

Χρῄζων πλούτου μελέτην ἔχῃ πίονος ἀγροῦ·
ἀγρὸν γὰρ τε λέγουσιν Ἀμαλϑείης κέρας εἶναι.

La versió llatina d’Hugo Grotius —com en altres ocasions— és intel·ligent i preciosa:
Quisquis opes quaerit, glebae sibi comparet uber:
nam rus est vere illud, habet quod Copia, cornu.