dissabte, 20 d’octubre de 2007

Onomàsticon

Recordo que quan muntava les dues webs, www.culturaclassica.com i www.classicat.net, vaig elaborar i penjar índexs de localitats que tenen una etimologia grega o llatina. En un cas trobareu un Llistat de tòpònims de la Hispània romana amb el corresponent actual, en l'altre, un extracte del llibre de Josep Moran, Mar Batlle i J.A. Rabella, Topònims catalans, etimologia i pronúncia (Publ. Abadia Montserrat, Barcelona, 2002). Fins i tot hi vaig afegir una comunicació del dr. Rodríguez Adrados sobre els topònims grecs.

Però no han estat poques les vegades en què em trobo amb un nom de ciutat actual escrit en llatí que se'm fa ben difícil de localitzar en els Diccionaris més a l'abast i perquè no disposo de l'Orbis Latinus de Graesse i Plechl. Aquesta dificultat desapareix si consultem un arxiu força ben documentat: Latin Names Place File. L'índex, però, s'hauria de completar: per exemple Minorisa (Manresa) no hi és, i Egara (Terrassa) tampoc. Més curiós: Emerita (Mèrida) no hi és, però sí que hi trobareu Medina del Campo, Methymnae a Campo, cosa que em sorprèn. El que m'ha estat més útil, sobretot quan faig servir referències bibliogràfiques en llatí, és l'índex de noms de ciutats on s'han publicat llibres, Names of printing towns, també facilíssim de consultar.