diumenge, 28 d’octubre de 2007

Signes, llengua i cultura... llatines

Amb el pretext del molt suggerent llibre de Sebastià Serrano que vaig llegir quan estudiava el COU a l'IB Samuel Gili i Gaya de Lleida --on hi havia aleshores els millors i més exigents professors d'institut-- voldria fer referència ara a dos treballs que potser no han tingut la difusió que mereixen. Són dues webs de Francisco Manzanero Cano que en el seu moment foren guardonades pel CNICE. A més a més de visitar-les hi ha la possibilitat de descarregar tot el material i guarda-lo, per exemple en un CD.

· Nomisma. El punt de partida, l'excusa, són les monedes. Tracta de la Història de Roma, la seva cronologia, els seus emperadors... i es completa amb una antologia de textos de molt bon aprofitar. Com a materials de suport trobareu un glossari i un ajut gramatical. Fins i tot s'afegeixen propostes d'exercicis. Teres atque rotundum.

· Scripta posa la literatura llatina a l'abast de l'alumne, que es converteix en protagonista de la navegació per aquest interessant aplicatiu. Toca aspectes molt ben plantejats, que van des de la transmissió i pervivència de les lletres llatines, passant per una descripció pormenoritzada d'autors, gèneres i temes. No hi falten tampoc una antologia i exercicis interactius... Vaja, non plus ultra.