dimarts, 16 de febrer del 2010

Nulla dies sine...

La pruïja per a confeccionar blogs s'està estenent a base de bé. Segons sembla al món deu haver-hi uns 120 milions de blogs. I el tema va en augment, com deveu suposar.

El professor Alfonso Martínez Díez, professor de Filologia grega a la Complutense, director d'Ediciones Clásicas i president de la Fundació CRETA (amb qui vaig col·laborar) també ha obert el seu: Nulla dies sine...

I és cert. Cada dia hi escriu. Què hi trobareu? Doncs cada dia un llibre, un acudit (tret del Φιλογέλως), un refrany i un somni (aquests darrrers en grec modern). Certament és una excel·lent manera de veure quina activitat editorial porta endavant. Per tant, benvingut sia!