dimecres, 19 de gener de 2011

El sil·logisme d'Epicarm

Els escolis BT a Χ 414 inclouen un epigrama atribuït a Epicarm i recollit no només en totes les edicions de còmics sinó també en el primer volum del Diels-Kranz (23 B 64). Quantes vegades un raonament categòric no ens porta a un resultat ben galdós?

ἔστι δὲ καὶ ἐπίγραμμα ὃ εἰς Ἐπίχαρμον ἀναφέρεται·

Εἰμὶ νεκρός· νεκρὸς δὲ κόπρος, γῆ δ' ἡ κόπρος ἐστίν·
  εἰ δὴ γῆ νεκρός ἐστ', οὐ νεκρὸς ἀλλὰ θεός.