dissabte, 28 d’abril de 2012

La misogínia novament protagonista

Tornat a casa després de participar en la V Trobada Científica del GIRLC que enguany tractava sobre Misogínia, pensament i religió m'assec a posar ordre als apunts que vaig poder prendre ahir, sobretot les lliçons sobre història i literatura medievals —que ens descobrien nous vessants i perspectives sobre la importància dels afers de la dona en les lletres i la societat— endemés d'un personatge que ens va fascinar de bon principi, Pier Jacopo Martello. Fixeu-vos en el programa: totes les ponències principals han estat impartides per dones; en això, el professor Jordi Redondo ha tingut un encert indiscutible.

Mentrestant continuaré escalfant-me el cap uns dies més amb el fr. 7 semοnidi, entre la lectura ἀληνής  (v. 53) i una conjectura temptadora, ἀδηνής (però amb sentit  totalment contrari), mentre em fa companyia un llibre que conté observacions genials, el Delectus poesis Graecorum de Friedrich Schneidewin.