dilluns, 7 de maig de 2012

Rousseau invictus


Dies enrere, tot practicant la veu passiva del pretèrit imperfet, algú va comentar que algunes idees o actituds a l'escola ja no són d’eixe món. Vosaltres mateixos ho podreu comprovar si completeu les frases. Evitar el fracàs escolar implica, doncs, donar per bona qualsevol resposta?

Iulius: “Ego multum disc______, quia ā bonō magistrō docē_____, neque ab eō reprehend______  aut puni______, sed semper laudā_______.”
Mārcus: “Sī numquam reprehend_______  aut pūni______, sed semper laudā_____, certē ā malō magistrō docē______!”

(cf. Orberg, Exercitia latina, p. 73)