dijous, 12 de juliol de 2012

Sobre l'Odissea de Riba

És bastant recent la nova base de llibres digitalitzats, Bookprep, preparada per HPCloud. Hom hi pot llegir els llibres en línia i, si mai els volia imprimir, caldrà abonar el preu que correspongui.

Com sigui, ha estat una agradabilíssima sorpresa per a mi trobar-hi els tres volums de l'Odissea publicada el 1919, la primera versió de Carles Riba (aquella que Espriu considerava "la bona"). L'enllaç és aquest mateix.

Mentrestant, data occasione, desempolsego algunes notes de "la segona" versió, la de 1948, reeditada amb algunes variacions el 1953 i reimpresa manta vegada per l'editorial Alpha. Es tracta de corrigenda d'errors tipogràfics que tenia apuntats a llapis en una petita octavilla; molt possiblement altres lectors de l'immortal poema també ho hauran observat. (Primerament dono el text a esmenar i, seguidament, el text corregit.)

Pàg. 80 uns bèstia: una bèstia  ║ Pàg. 124 il·lustre arribaren, : il·lustre arribaren ║ Pàg. 132 apluadiren: aplaudiren║ Pàg. 157 i als deu: i al deu ║ Pàg. 172 manvellat: manllevat ║ Pàg. 314 digué l'enginyós Ulisses: digué l'enginyós Eumeos ║ Pàg. 335 cretosos: cretesos ║ Pàg. 345 Filla de Pandareu: Tal com la filla de Pandàreu║ Pàg. 351 Pandareu: Pandàreu ║ Pàg. 378 arrenqueu-vos dels glavis: arrenqueu-vos els glavis║ Pàg. 383 durant nous anys: durant nou anys ║ Pàg. 394 el teu cor s'escalfava: el meu cor s'escalfava ║ Pàg. 417 la belles estades: les belles estades

Qui encara no tingui la bellíssima traducció de Riba, sàpiga que la Fundació Bernat Metge l'està publicant novament, amb algunes correccions més, de mà del mateix Riba. Consulteu aquest enllaç.