dimarts, 28 d’agost de 2012

Fi de cicle


Hermann Fränkel sembla suggerir que només es preserva la literatura grega arcaica de forma inalterada quan aquesta s'atansa a la seva fi de cicle (DuP, p. 3: "eine bestimmte Kunstart dem naturlichen Ende ihrer Laufbahn nahe war"). Seguint el seu plantejament hegelià, això evitaria el deteriorament de les obres (i gèneres sencers) que, paradoxalment, haurien assolit el seu culmen més elevat.