dissabte, 11 d’agost de 2012

Gramàtica del Nou Testament

Sense desmerèixer altres estudis —força nombrosos i també molt competents sobre el tema— tinc localitzades a la xarxa tres obres (la tercera per gentilesa de professor Jordi Redondo) que poden ser de gran interès sobre el grec neotestamentari. Naturalment no són el substitut del Bibleworks però es fa necessari conèixer el seu contingut. En dono la referència i enllaços perquè segurament podrà ser d'utilitat:

  • F. Blass & A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and Other Early Christian Literature, (trad. R. Funk), Cambridge/Chicago 1961. [>>]
  • S. Obiols, El Grec del Nou Testament (vol. I. Compendi gramatical), Montserrat 1928. [>>]
  • M. Zerwick, Graecitas biblica Novi Testamenti exemplis illustratur a M.Z, Roma 1966. [>>]

3 comentaris:

Viviana Hack ha dit...

Excelentes sugerencias. La gramática de Blass ha sido traducida al italiano: * BLASS, Friedrich y DEBRUNNER, Albert, 1982, Grammatica del greco del Nuovo Testamento. Paideia Editrice, Brescia. Por su parte, Zerwick también está en castellano: ZERWICK, Maximiliano, 1997, El griego del Nuevo Testamento. Navarra,Verbo Divino.

Stefano Sanfilippo ha dit...

M'uneixo al comentari anterior. Excel·lents referències, útils també per entendre algunes característiques del grec d'època bizantina.

Ramon Torné Teixidó ha dit...

Moltes gràcies pels comentaris. Prenc nota de la versió italiana, i tant!

En tot cas, em sembla ben interessant que un monjo de Montserrat publiqués el 1928 dos volums sobre el grec del Nou Testament, el segon dels quals és una antologia exquisida.