dijous, 22 de novembre de 2012

La Telemàquia en l'estructura de l'Odissea

Dedicat al professor Enric Iborra.

Com més voltes hi dono més convençut n'estic. Dies enrere ho vaig fer avinent als meus alumnes de Literatura Universal. Es tracta d'un esquema i comentari del professor Jesús de la Villa sobre el paper de la Telemàquia en el si del poema d'Ulisses que trobareu en el llibre col·lectiu La literatura griega y su tradición de què ja vaig parlar en un altre moment. En efecte, en voler incrustar de manera simultània el viatge de Telèmac enmig de la seqüència que formen l'estada amb Calipso, l'episodi amb els feacis i l'arribada a Ítaca, va obligar a modificar la línia del relat tal com es pot veure en la columna dreta de l'esquema que adjunto. El darrer dels aedes i compiladors d'aquest nóstos ens ho va llegar inaugurant així una forma d'estructura de relat que situa l'Odissea al costat de les novel·les més innovadores de tots els segles.

estructura odissea