dissabte, 31 d’agost de 2013

Sobre Lluís Segalà (2)

El Renacimiento helénico en Cataluña de Lluís Segalà va ser el discurs inaugural del curs 1916-1917 a la Universitat de Barcelona. En la forma com es va publicar conté una quantitat de dades sobre traduccions i moltes altres coses extraordinària, gairebé esborronadora, única. Un  document sobre la història de la filologia clàssica que hauria de ser de lectura més que recomanada.

Sobre Lluís Segalà tenim, per altra banda, la Semblança biogràfica de Carles Miralles que, en forma de conferència, va publicar l'Institut d'Estudis el 2002 (i que també es troba disponible a Googlebooks).