dimecres, 11 de desembre de 2013

Títol i qualitat

L'informe PISA deixa les coses com estaven. Des de la implantació de la Logse que no hi hagut millores, ja s'endevinava (és clar que les fal·làcies pedagògicoadministratives eren omnipotents). A matemàtiques la cosa encara va pitjor. Llegeixo que els experts diuen que és per manca de professorat especialista. Hom podrà consultar aquí com tenen previst els nostres governants que les diferents especialitats universitàries imparteixin determinades matèries d'ESO i Batxillerat. És una dada més a tenir en compte si ens endinsàvem  també a fer una avaluació d'altres assignatures.