dissabte, 8 de febrer de 2014

Embarbussament

    El tirà
És tirà qui massa estira
amb les regnes a la mà,
fins que de tant estirar
l'estirat ve que es regira
i, llavors, tira el tirà
i no es cuida on el tira
ni recorda on el tirà,
a l'ostracisme el retira. 
Agustí Bernaus