dissabte, 22 de novembre de 2014

Una imatge "abans" que mil paraules

No diré que una imatge val més que mil paraules sinó que la imatge abstracta, simbòlica i esculpida en el pensament precedeix les manifestacions del llenguatge. La més valuosa de totes aquestes manifestacions potser sigui l'escriptura.

És interessant constatar-ho sobretot davant els nous aprenents de la llengua grega, i del seu alfabet, perquè tinguin un referent que els ajudi a valorar d'una altra manera el prodigi de Cadmos. Arthur Koestler a The Act of Creation afirma que «el pensament en conceptes va emergir del pensament en imatges a través del lent desenvolupament dels poders d’abstracció i simbolització, de la mateixa manera que la escriptura fonètica va sorgir, per processos similars dels símbols pictòrics i dels jeroglífics».