dimecres, 14 de gener de 2015

Oració a Venus

El dia 11 de desembre de 1909 es va donar per enllestida la campanya arqueològica d'Empúries que, aquell any, havia donat fruits vertaderament excel·lents. L'endemà mateix d'haver-se conclòs, Eugeni d'Ors dedicava a una petita figura femenina recentment trobada la següent glossa a La veu de Catalunya sota el títol de «Petita oració»:
Petita testa de Venus, que potser ets una petita testa de Diana, trobada a Empúries, i ara albergada dins els nostres Museus civils: vulgues, per record i amor de la vella Catalunya grega, donar un sentit clàssic a la moderna Catalunya confosa.
Hi ha qui diu que la «Catalunya confosa» és una referència a la Setmana Tràgica (cf. E. Jardí, Eugeni d'Ors: obra i vida a Obra catalana, 1990, p. 102), mentre que l'opinió més estesa és que es tracta d'una al·lusió a la reivindicació Noucentista de civilitat d'arrel clàssica.