dissabte, 26 de setembre de 2015

Efecte Pigmalió

L'efecte de la paraula damunt la ment i la voluntat pot arribar a ser enorme. A l'inici d'un nou curs convindria que tot professor tingui clar el que pot suposar animar i engrescar els alumnes a prendre una actitud positiva davant el món clàssic —o qualsevol altra matèria que requereixi dedicació o esforç. (Òbviament, l'anunci final es pot deixar de banda.)