diumenge, 12 de maig del 2024

Lèxic gramatical en grec

 Dec la inspiració d'aquestes línies a N.J. Erickson, de qui vaig llegir fa temps uns comentaris que em van ser de gran utilitat sobre l'ús i significats de ὅτι. El seu punt de partida és l'anàlisi morfosintàctica d'aquest passatge de Gn 2,15 en grec: «Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν...» Fixem-nos breument com pregunta pel Subjecte, Verb i Compl. directe.

   φράσις α΄
   ἐρώτημα· τί ἐστιν τὸ ὑποκείμενον;
   ἀπόκρισις· «τὸ κύριος ὁ θεός» ἐστιν τὸ ὑποκείμενον.
   ἐρώτημα· τί ἐστι τὸ ῥῆμα;
   ἀπόκρισις· «τὸ ἔλαβέν» ἐστι τὸ ῥῆμα.
   ἐρώτημα· τί ἐστι τὸ διατιθέμενον;
   ἀπόκρισις· «τὸ τὸν ἄνθρωπόν» ἐστι τὸ διατιθέμενον.

El mètode utilitzat a l'aula és el del grec per immersió. I d'entrada cal dir que el domini de la terminologia gramatical en grec, avui per avui, no és pas el nostre fort. En aquest sentit crec que fóra d'utilitat poder compartir, com fa el mateix Erickson, documentació sobre la terminologia gramatical. I d'entre els més remarcables hi ha unes pàgines d'un manual de sintaxi grega elaborat per James Clyde que cal esmentar en primer lloc. Després tenim aquest document, que el mateix Erickson proposa i, fins i tot un llistat de termes i expressions usuals per a ser emprats a l'aula, amb els alumnes, en viu.