dissabte, 29 d’abril del 2023

Sobre el políptoton a Xen. Anab. II,2,13

 M'he entretingut una mica en veure com alguns traductors han resolt el políptoton (στρατηγία/ἐστρατήγησε) d'aquest breu passatge de Xenofont:

 Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν· ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον.

  • Masqueray: «Cette tactique ne visait qu'à échapper au Roi ou qu'à prendre la fuite, mais la Fortune en fournit une autre, plus glorieuse».
  • Cuartero: «Aquesta tàctica no pretenia altre fi que escapar o sortir amb vida, però la Fortuna [no] en va oferir una altra de més honrosa».
  • Bach: «Esta estrategia no pretendía otra cosa que esquivar el Rey o huir, pero el azar fue mejor guía».
  • Bevilacqua: «Tale piano non mirava ad altro che a sottrarsi al re o a fuggire: ma la sorte ne impose un altro, più ornevole».
De totes les solucions adoptades, alguna força semblant a una altra, em sembla que és la de R. Bach la que lluita per a fer entendre millor la diferència entre la tàctica militar (στρατηγία) i el guiatge (στρατηγέω) que la sort va fornir als soldats comandats per Clearc. De tota manera, en cap cas no veiem recollit el joc lexemàtic de Xenofont, que en l'original grec es fa del tot palès.